Melatoninin kardiyotoksisite üzerindeki koruyucu etkileri

29 Mayıs 2008 / Çanakkale

Konuşmacı : Doç.Dr. Aysel GÜVEN 

Yer : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji veEmbriyoloji Ana Bilim Dalı , ÇANAKKALE

Tarih : 29 Mayıs 2008. Cuma Saat:11.00 

CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Serap ARBAK Ph.D (President)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
School of Medicine
Department of Histology and Embryology
Istanbul TURKEY
Phone: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com