Türk Elektron Mikroskopi Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

02 Mart 2018 / temd.org

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 17.00’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Seminer  Salonu (6.Kat) Cerrahpaşa –İstanbul  adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 23Mayıs 2016 Pazartesi günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Gündem

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Divan başkanlığı seçimi,
 3. Tutanakların imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
 4. Yönetim Kurlu raporunun okunması,
 5. Denetim Kurulu raporunun okunması,
 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı aklanması,
 7. Tahmini bütçe ibrazı,
 8. Yeni Yönetim Kurulu’nun seçimi,
 9. Yeni Denetim Kurulu’nun seçimi,
 10. Dilek ve Öneriler
 11. Kapanış

YÖNETİM KURULU ADINA
Prof. Dr. Selma YILMAZER
 BAŞKAN

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com